Front cover image for Finska vetenskaps-Societetens tredje halvsekel 1938-1987

Finska vetenskaps-Societetens tredje halvsekel 1938-1987

Gustav Elfving (Author), Gösta Mickwitz (Author)
Print Book, Swedish, 1988
Finska vetenskaps-societeten, Helsingfors, 1988