Front cover image for Nijmegen : legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes

Nijmegen : legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes

Print Book, Dutch, ©2000
Uniepers ; Bureau Archeologie van de Gemeente Nijmegen, Abcoude, Nijmegen, ©2000