Front cover image for Voldssamfunnets undergang : om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Voldssamfunnets undergang : om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Print Book, Norwegian, 1999
Universitetsforlaget, Oslo, 1999