Front cover image for Tingets tenkemåter : kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763-97

Tingets tenkemåter : kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763-97

Print Book, Norwegian, 1992
Tingbokprosjektet, Oslo, 1992