Front cover image for Drie middeleeuwse rivierschepen : gevonden bij Meinerswijk (Arnhem) : opgravingsverslagen 5, 6 en 7

Drie middeleeuwse rivierschepen : gevonden bij Meinerswijk (Arnhem) : opgravingsverslagen 5, 6 en 7

Print Book, Dutch, 1983
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders = RIJP, Lelystad, 1983