Front cover image for Middeleeuws Friesland : de economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen

Middeleeuws Friesland : de economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen

Thesis, Dissertation, Dutch, 1992
Rijksuniversiteit Groningen, [Groningen], 1992
393 s. : illustrations
478256716
Med engelsk resum'e