Front cover image for Kyrklig sång för ungdom i församling, skola och hem

Kyrklig sång för ungdom i församling, skola och hem

Print Book, Swedish, 1916
Sv. kyrkans diakonistyrelsesbokförlag, Stockholm, 1916