Front cover image for Ekonomická statistika

Ekonomická statistika

Print Book, Czech, 2000
Vyd. 1
Vysoké učení technické, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, V Brně, 2000