Front cover image for Pieśni ludowe spiskie orawskie : na 3-głosowy chór równy

Pieśni ludowe spiskie orawskie : na 3-głosowy chór równy

Musical Score, Polish, 1946
Nakł. Ludowego Instytutu Muzycznego, Łó́d, 1946
1 score (10 pages) ; 21 cm.
48200790
Printed music (published)