Front cover image for Polska i Polacy : studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu

Polska i Polacy : studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu

Print Book, Polish, 2001
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001