Front cover image for Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim

Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim

Print Book, Polish, 2000
Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2000