Front cover image for 新编服装设计学

新编服装设计学

Ben shu e yao di gai shu le fu zhuang kuan shi she ji de ji ben gai nian he ji chu li lun, xi tong di chan shu le ren ti jie gou gou cheng he shi zhuang hua de biao xian ji fa, fu zhuang she ji de xing shi deng
Print Book, Chinese, 2001
中国工业出版社, Beijing, 2001