Front cover image for Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski : szkice do portretu PRL

Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski : szkice do portretu PRL

Andrzej Paczkowski (Author)
Print Book, Polish, 1999
Wydawn. Literackie, Kraków, 1999