Front cover image for Kladovo transport : zbornik radova sa okruglog stola, Beograd, oktobar, 2002 = The Kladovo transport : roundtable transcripts, Belgrade, October, 2002

Kladovo transport : zbornik radova sa okruglog stola, Beograd, oktobar, 2002 = The Kladovo transport : roundtable transcripts, Belgrade, October, 2002

Okrugli sto Kladovo transport (Author), Andrej Mitrović (Editor), Milica Mihailović (Editor), Ana Davičo (Translator), Vojislava Radovanović (Translator), Tamara Kuzmanović (Translator)
Print Book, Serbian, 2006
Jevrejski istorijski muzej Saveza jevrejskih opština Srbije, Beograd, 2006