Front cover image for Wolności zabić nikt nie zdoła : wspomnienia z lat wojny i okupacji, Trawniki 1939-1944

Wolności zabić nikt nie zdoła : wspomnienia z lat wojny i okupacji, Trawniki 1939-1944

Print Book, Polish, 2008
Wydawn. "Norbertinum", Lublin, 2008