Front cover image for Dawna sztuka żydowska w Polsce

Dawna sztuka żydowska w Polsce

Print Book, Polish, ©2002
Wydawn. Artystyczne i Filmowe : Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa, ©2002