Front cover image for Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939

Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939

Print Book, Polish, 2002
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Historii, Gorzów Wlkp.-Poznań, 2002