Front cover image for Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo Zielonogórskie

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo Zielonogórskie

Print Book, Polish, 1980
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa, 1980