Front cover image for Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại = Gu jin Han yu ci ci dian

Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại = Gu jin Han yu ci ci dian

Print Book, Vietnamese, 2002
Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Dictionaries
733 pages ; 21 cm
54371803
Vietnamese and Chinese