Front cover image for Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicznych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944

Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicznych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944

Print Book, Polish, 1969
Wydawn. Morskie, Gdańsk, 1969
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, nr. 13, t. 3, nr. 3. Seria pomorzoznawcza, t. 3
169 pages 21 cm.
5547782
At head of title: Instytut Bałtycki w Gdańsku
Summary in German