Front cover image for Geobotanicheskie osobennosti i proizvoditelʹnostʹ pastbishch Kazakhstana

Geobotanicheskie osobennosti i proizvoditelʹnostʹ pastbishch Kazakhstana

Print Book, Russian, 1966
Izd-vo "Nauka" Kazakhskoĭ SSR, Alma-Ata, 1966