Front cover image for Bijdrage tot de kennis der suikers van het bloed

Bijdrage tot de kennis der suikers van het bloed

Thesis, Dissertation, Dutch, 1918
Rijksuniversiteit te Utrecht