Front cover image for Metody resheniia prikladnykh zadach mekhaniki deformiruemogo tverdogo tela : 3 nauchno-tekhnicheskaia konferentsiia molodykh uchenykh i spetsialistov : Papers

Metody resheniia prikladnykh zadach mekhaniki deformiruemogo tverdogo tela : 3 nauchno-tekhnicheskaia konferentsiia molodykh uchenykh i spetsialistov : Papers

Print Book, Russian, 1989
Dnepropetrovskii gosudarstvennyi universitet, 1989