Front cover image for Evropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle

Evropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle

Print Book, Czech, 2004
ASPI, Praha, 2004