Front cover image for Studia politica slovaca časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzt'ahy

Studia politica slovaca časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzt'ahy

Journal, Magazine, Slovak, 2008-
CEEOL, Bratislava,, Frankfurt, M., 2008-