Front cover image for De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914

De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914

Thesis, Dissertation, Dutch, 1985
Afd. Agrarische Geschiedenis, Landbouwhogeschool, Wageningen, 1985
Landbouwhogeschool, Wageningen