Front cover image for Fotogrametria i teledetekcja w inżynierii rolnej i wodnej = Photogrammetry and remote sensing in agrarian and water engineering

Fotogrametria i teledetekcja w inżynierii rolnej i wodnej = Photogrammetry and remote sensing in agrarian and water engineering

Print Book, Polish, 1977
Wydawn. Uczelniane Akademii Rolniczej, Wrocław, 1977