Front cover image for חדשות ארכאולוגיות חפירות וסקרים בישראל

חדשות ארכאולוגיות חפירות וסקרים בישראל

ejournal, eMagazine, Hebrew, 1961
רשות העתיקות, Yerushalayim, 1961