Front cover image for Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku : teoretická východiska pro normování učebních prací

Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku : teoretická východiska pro normování učebních prací

Print Book, Czech, 1978
Výzkumný ústav odborného školství, Praha, 1978