Front cover image for Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey, generaal, en Richard Rowles, lieut. generaal : neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens ; mitsgaders de voyagien en berigten van William Nicols, Samuel Bradshaw en Joseph Salbank ...

Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey, generaal, en Richard Rowles, lieut. generaal : neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens ; mitsgaders de voyagien en berigten van William Nicols, Samuel Bradshaw en Joseph Salbank ...

Print Book, Undefined, 1707
Vander Aa, Leyden, 1707