Front cover image for Het rechterlijk oordeel

Het rechterlijk oordeel

Verhandelingen over de wijze waarop de rechter tot zijn oordeel komt en defactoren door welke dit oordeel be"invloed wordt NL-ZmNBD
Print Book, Dutch, 1973
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1973