Front cover image for De straf der afzonderlijke opsluiting, historisch en kritisch beschouwd, vooral in hare betrekking tot ons vaderland

De straf der afzonderlijke opsluiting, historisch en kritisch beschouwd, vooral in hare betrekking tot ons vaderland

Thesis, Dissertation, Dutch, 1859
J.H. Gebhard, Amsterdam, 1859