Front cover image for Aanteekeningen op de verzameling van Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland

Aanteekeningen op de verzameling van Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland

Print Book, Dutch, 1929
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1929