Front cover image for Ideologia wychowawcza w polsce w latach 1948-1956 : próba modelu

Ideologia wychowawcza w polsce w latach 1948-1956 : próba modelu

Print Book, Polish, 1981
Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1981
64 pages ; 21 cm.
63531819
Cover title