Front cover image for Beschrijving van het groote schilderstuk van Jan Willem Pieneman, voorstellende den Prins van Oranje in den slag van les Quatre-Bras, op den zestienden van Zomermaand, 1815

Beschrijving van het groote schilderstuk van Jan Willem Pieneman, voorstellende den Prins van Oranje in den slag van les Quatre-Bras, op den zestienden van Zomermaand, 1815

Print Book, Dutch, 1818
Hendrik Gartman, Amsterdam, 1818