Front cover image for Vaderlandsch gevoel bij de beschouwing der tentoonstelling van schilderijen van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters, in den jare 1818 : voorgedragen in het departement letterkunde van het Gezelschap: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem

Vaderlandsch gevoel bij de beschouwing der tentoonstelling van schilderijen van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters, in den jare 1818 : voorgedragen in het departement letterkunde van het Gezelschap: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem

Print Book, Dutch, 1818
Wed. A. Loosjes Pz., Haarlem, 1818
29 p. ; in-8.
64126344
In dichtvorm
Voortitel: Vaderlandsch gevoel