Front cover image for Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland opnieuw bewerkt door P.J.P. van der Steur en A.E. van der Steur-de Brauw : Uitgegeven door het departement van waterstaat

Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland opnieuw bewerkt door P.J.P. van der Steur en A.E. van der Steur-de Brauw : Uitgegeven door het departement van waterstaat

Print Book, German, 1929
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1929