Front cover image for De bodem van Oostelijk Flevoland

De bodem van Oostelijk Flevoland

Naast een behandeling van bodemkundige en geologische onderzoeksresultaten wordt een kort overzicht gegeven van de bodemopbouw, geillustreerd met profielfoto's en een bodemkaart met schaal 1:50.000
Print Book, Dutch, 1986
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad, 1986