Front cover image for Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Iulij 1622, ende ontleghert den 3 Octobris des selven iaers

Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Iulij 1622, ende ontleghert den 3 Octobris des selven iaers

Print Book, Dutch, 1623
Ghedruckt by Hans vander Hellen, voor Rombout van Hamerste ..., Tot Middelburgh, 1623