Front cover image for Simon Petrus en Simon de Toovernaar, of de eerste tijden der Kerk geschetst in een aantal tafereelen, tintelende van vuur en leven

Simon Petrus en Simon de Toovernaar, of de eerste tijden der Kerk geschetst in een aantal tafereelen, tintelende van vuur en leven

Print Book, Dutch, 1872
van Langenhuysen, Amsterdam, 1872