Front cover image for Handleiding tot de kennis der Nederlandsche munten, welke sedert ruim drie eeuwen hier te lande zijn geslagen, gangbaar waren en thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn gesteld : alsmede over den oorsprong, de benamingen ...

Handleiding tot de kennis der Nederlandsche munten, welke sedert ruim drie eeuwen hier te lande zijn geslagen, gangbaar waren en thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn gesteld : alsmede over den oorsprong, de benamingen ...

Print Book, Dutch, 1850
Wouters, Amsterdam, 1850
44 p. ; 24 cm.
64463564