Front cover image for Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde : inleidingen gehouden tijdens het Glavimans Symposion 1985

Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde : inleidingen gehouden tijdens het Glavimans Symposion 1985

Print Book, Dutch, 1987
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad, 1987