Front cover image for De liberale partij in Nederland : in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: mag een katholiek bij die partij zich aansluiten? : opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch

De liberale partij in Nederland : in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: mag een katholiek bij die partij zich aansluiten? : opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch

Print Book, Dutch, 1872
Van Gulick, 's-Hertogenbosch, 1872