Front cover image for Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden ... : waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeyen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen ... : als mede om onfeilbaar ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen en andere gewassen van warmer luchtstreek onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen: nevens een berigt om de benodigde weer-glazen daer toe te maken. : nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten enz. enz. : alles in den tyd van vyftig jaeren ondervonden, aengetekent, omstandig beschreven en met daer toe benodigende plaeten opgeheldert

Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden ... : waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeyen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen ... : als mede om onfeilbaar ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen en andere gewassen van warmer luchtstreek onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen: nevens een berigt om de benodigde weer-glazen daer toe te maken. : nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten enz. enz. : alles in den tyd van vyftig jaeren ondervonden, aengetekent, omstandig beschreven en met daer toe benodigende plaeten opgeheldert

Print Book, Dutch, 1737
By Abraham Kallewier, Jan en Herman Verbeek, en Pieter vander Eyk, Te Leiden, 1737