Front cover image for Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op privaatrechtelijk gebied

Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op privaatrechtelijk gebied

Thesis, Dissertation, Dutch, 1880
G.A. van Hoften, Utrecht, 1880
Proefschriften (vorm)
144 p. ; 24 cm.
64567080