Front cover image for Aanteekening op Boogaard's Verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland

Aanteekening op Boogaard's Verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland

Print Book, Dutch, 1897
Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1897