Front cover image for Wisconstige gedachtenissen, Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft den ... vorst ende heere, Mavrits prince van Oraengien ...

Wisconstige gedachtenissen, Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft den ... vorst ende heere, Mavrits prince van Oraengien ...

Simon Stevin, Jan (Leiden) (Printer)
Print Book, Dutch, 1605-1608
Inde Druckerye van Ian Bouvvensz, Tot Leyden,, 1605-1608
5 dl in 1 bd. (in verschillende pag.) ; in-2 (33 cm)
64814643
Eerste stuck ... van t weerelt-schrift ... - 1608 ; Tweede stuck ... van de meetdaet ...- 1605 ; Derde stuck ... van de deursichtighe ... - 1605 ; Vierde stuck ... van de weeghconst ... - 1605 ; Vyfde stuck ... van de ghemengde stoffen ... - 1608