Front cover image for Over de angstvalligheden des gewetens, gevolgd van eenige stelregels ter onderscheiding der geesten

Over de angstvalligheden des gewetens, gevolgd van eenige stelregels ter onderscheiding der geesten

Print Book, Dutch, 1882
Sint Paulus-Vereeniging, Maastricht, 1882