Front cover image for Reglement houdende de instelling en bepalende den werkkring van het Friesch collegie van toezicht op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van eeredienst bij de Hervormde gemeenten

Reglement houdende de instelling en bepalende den werkkring van het Friesch collegie van toezicht op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van eeredienst bij de Hervormde gemeenten

Print Book, Dutch, [1871]