Front cover image for De samenspanning der arenden : een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel.

De samenspanning der arenden : een zinnebeeldige fabel, by wyze van tooneelspel.

Theophilus Lindsey (Author), S.n. (S.l.) (Printer)
Print Book, Dutch, in 't jaar der Hegira ... [1782]
In de drukkery van 't Serail, Te Konstantinopel, in 't jaar der Hegira ... [1782]